Czerwiec 04, 2017

Kurs: AutoCAD – kurs średniozaawansowany

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności tworzenia i edycji  rysunków za pomocą programu AutoCAD.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się programu od podstaw oraz dla osób, które znają podstawowe narzędzia AutoCADa, a chcą się nauczyć jak efektywnie z nich korzystać. Zajęcia teoretyczne przeplatane są od razu z ćwiczeniami praktycznymi,
co ma zapewnić większą efektywność w przyswojeniu wiedzy.

24 godziny zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
1. Uruchamianie programu AutoCAD, główne okno.
2. Tworzenie podstawowych obiektów.
3. Edycja obiektów.
4. Wymiarowanie.
5. Warstwy.
6. Tryby lokalizacji względem obiektu.
7. Tekst.
8. Kreskowanie.
9. Drukowanie.
10. Egzamin.

19662073_s

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory

Koszt uczestnictwa: 850,00 zł/osobę (550,00 zł/osobę*)

*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 15.09.2017r.

Terminy zajęć: 30.09.2017r. godz. 08:30 – 15:00; 01.10.2017r. godz. 08:30 – 15:00; 07.10.2017r. godz. 08:30 – 15:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_AUTOCAD ŚREDNIOZAAW. 30.09-07.10.2017

« Powrót do aktualności