Marzec 07, 2018

Kurs: ARKUSZ KALKULACYJNY – ZAAWANSOWANY (EXCEL)

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystywania zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel.

Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się w/w narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w codziennej pracy.

Zajęcia teoretyczne przeplatane są od razu z ćwiczeniami praktycznymi, co ma zapewnić większą efektywność w przyswojeniu wiedzy.

24 godziny zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
1. Edycja danych.
2. Manipulacja danymi.
3. Funkcje.
4. Analiza.
5. Wybrane techniki.
6. Zajęcia dedykowane – praktyczne wykorzystanie arkusza.
7. Egzamin.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory

Koszt uczestnictwa: 650,00 zł/osobę (550,00 zł/osobę*)

*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 04.04.2018r.

Terminy zajęć: 16-19.04.2018 godz. 15:00 – 19:45.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ARKUSZ KALKULACYJNY

« Powrót do aktualności