Archiwizacja

Zakres naszych usług:

 • archiwizacja dokumentacji (archiwalnej, niearchiwalnej), w tym:
  a) klasyfikacja i kwalifikacja,
  b) porządkowanie chronologiczne,
  c) ewidencja w formie elektronicznej, papierowej,
  d) opakowanie dokumentacji.
 • brakowanie dokumentacji,
 • niszczenie dokumentacji, w tym:
  a) załadunek i transport dokumentacji,
  b) wystawienie certyfikatu zniszczenia.
 • fachowe porady w zakresie prowadzenia archiwum, normatywów kancelaryjno-archiwalnych.

 

ARCHIWIZACJA – porządkowanie,

Oferujemy kompleksową archiwizację wszelkiej dokumentacji kategorii archiwalnej A oraz niearchiwalnej B (w tym dokumentacji technicznej, akt osobowych). Odpowiednie ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentacji pozwala zachować jej przejrzystość i bezpieczeństwo. Zapewnia wygodę podczas codziennych czynności. Pozwala zredukować czas na jej odnalezienie. Prawidłowo prowadzone archiwum to ważny aspekt w sprawnym prosperowaniu jednostki organizacyjnej.

 
BRAKOWANIE I NISZCZENIE – przeterminowanej dokumentacji,

Zajmujemy się brakowaniem dokumentacji, której okres przechowywania stracił ważność oraz bieżącej, niepotrzebnej w codziennym obiegu, a której poufność danych wymaga zniszczenia. Dzięki naszej usłudze zaoszczędzą Państwo środki i cenny czas, stracony na pracach związanych z niszczeniem dokumentacji, zapewnią ochronę danych. Niezmierne korzyści przyniesie zyskanie wolnego miejsca w biurze, czy archiwum. Wystawiamy certyfikat potwierdzający zniszczenie dokumentacji.