Czerwiec 06, 2017

Kurs: ADOBE PHOTOSHOP – kurs podstawowy

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności posługiwania się programem Photoshop.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z profesjonalnym edytorem graficznym Adobe Photoshop. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia grafiki komputerowej oraz zdobędą praktyczne umiejętności obsługi programu. Zajęcia teoretyczne przeplatane są od razu z ćwiczeniami praktycznymi, co ma zapewnić większą efektywność w przyswojeniu wiedzy.

24 godziny zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do programu.
2. Skanowanie.
3. Obszar roboczy.
4. Selekcja.
5. Łączenie obrazów.
6. Warstwy.
7. Światła i cenie.
8. Wybór i edycja kolorów.
9. Malowanie.
10. Maski.
11. ścieżki i kształty.
12. Tekst.
13. Filtry.
14. Usuwanie zniekształceń obrazu.
15. Egzamin.

72434398 - camera with headphones with croissants and coffee next to notebook on wooden background

72434398 – camera with headphones with croissants and coffee next to notebook on wooden background

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory

Koszt uczestnictwa: 750,00 zł/osobę (550,00 zł/osobę*)

*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 19.06.2017r.

Terminy zajęć: 26-28.06.2017r. godz. 14:30 – 18:45; 29-30.06.2017r. godz. 14:30 – 17:45.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PHOTOSHOP 26-30.06.2017

« Powrót do aktualności